BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ord.Prof.Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Ödüller

Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi  yakın dönem Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi üzerine Merkezde yapılan araştırmaların ve kabul edilen doktora tezlerinin arasından iki yılda bir seçilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir yapıta Doktora Tez Ödülü verilecektir.