BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ord.Prof.Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Temsil Görevleri (Yurt Dışında)

1—Atina’daki Fransız Arkeoloji Mektebinin yüzüncü yıldönümünde D.T.C. Fakültesini temsil etmek için gidildi. (1947).

2 — Paris’te toplanan XXI inci Şarkiyatçılar Kongresine iştirak edildi. (Fakülte hesabına). Türkoloji Seksiyonu’na başkanlık edildi. (23-31 Temmuz 1948).

3 — Utrecht’de toplanan Hazırlayıcı Üniversiteler konferansına iştirak edildi. (2-13 Ağustos 1948).

4 — Tahran’da toplanan Birleşmiş Milletler Seminerine iştirak edildi. (10 Şubat-6 Mart 1950).

5 — Nice’de toplanan Üniversiteler konferansına iştirak edildi. (Ankara Üniversitesi hesabına, 3-9 Ocak 1951).

6 — Roma’da toplanan Milletlerarası Tarih İlimleri Kongresine iştirak edildi. (Fakülte hesabına) 4-n Eylül 1955.

Bu kongrede:

a) Ebubekir Ratıp Efendi’nin Viyana Sefaretnamesi adlı tebliğimiz iştirak kararı geç bildirildiği için okunamadı.

b) V inci Seksiyon’da (Les Problemes Sociaux XIX me siecle).

c) V inci Seksiyon’da (La Storia moderna dei popoli Arab) adlı raporun münakaşasına iştirak edildi ve başkan Toynbee’nin müsaadesiyle konu üzerine geniş bir izah yapıldı.

7 — İstanbul’da toplanan ikinci Üniversiteler konferansına iştirak edildi. (Üniversite adına, kendi hesabına). 19-23 Eylül 1955. Bu konferansda Tüzük Komisyonu çalışmalarına iştirak edildi ve yaptığı teklifler kabul edildi.

8 — Rockfeller Fondasiyonu tarafından tertip edilen Yalova konferansına iştirak edildi. 6-8 Temmuz 1953.

9 — Ankara’da Amerikan Üniversiteleri profesörlerinin huzurunda (Eğitim ve Demokrasi) konusunda bir tebliğ yapıldı. (1949).

10 — İngiliz Üniversitelerini ziyaret, Manchester Üniversiteleri ve Londra, İngiliz Kültür Heyeti adına. (Mayıs 1962).

11 — Çekoslovakya Haftası, UNESCO Millî Komisyonu davetlisi. Türkiye Millî Komisyonu adına. (Kasım 1963).

12 — Ortadoğu Memleketleri Haftası, Dışişleri Bakanlığı adına Beyrut, Kahire, Tunus, Cezayir, Fas (Kasım 1966).

13 — Uluslararası Tarih Kongresi, Moskova (Ekim 1966) Türk Tarih Kurumu adına.

14 — Ortadoğu Tarihi Konferansı. Colombia Üniversitesi yardımı. Seatle (U.S.A) (Haziran 1970).

15 — Uluslararası Tarih Kongresi. San Fransisco (1970).

16 — Avrupa Konseyi Müfettişliği, Hükümet adına. (Kasım 1971) Strazburg.

17 — Dünya Akademiler Birliği, T.T. Kurumu adına Bruxelles. (Haziran 1972).

18 — Balkan Devletleri Ulusal Konferansı, UNESCO yardımiyle (Nisan 1972).

19 — Orta Asya Memleketleri Medeniyetleri, T.T. Kurumu adına Aşkabat (Türkmenistan 3 Eylül, 3 Ekim 1972).

20 — Tiflis Üniversitesinin daveti (Ekim 1972).

21—UNESCO Genel Konferansı, Fakülte Temsilcisi (Kasım 1972).

22 — İkinci Cihan Savaşı Tarihî Kongresi. San Fransisco, Türk Tarih Kurumu adına 1975 (21 Ağustos).

23 — İran’ı ziyaret, UNESCO adına İran UNESCO Komisyonu davetlisi (1973 Haziran).

24—Sovyetler Akademisinin 250. yıldönümü, davet üzerine. Moskova, Leningrad (Ekim 1975).

25 — Güneydoğu Avrupa Etüdleri Derneği toplantısı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (Hamburg-Almanya) (Mart 1976).

26 — Romanya’yı Ziyaret, Romanya Hükümetinin davetlisi (Haziran 1976).

27 — Güneydoğu Avrupa Etüdleri, Bükreş-Romanya (Kasım 1976).

28 — Güneydoğu Avrupa Etüdleri Komitesi, Atina-Yunanistan (21-27 Mayıs).

29 — İsrail Hükümetinin Daveti (Ağustos 1977).

30 — Kıbrıs Hükümetinin Daveti (Ağustos 1977).

31—Siyasal Tarih Etüdleri Kongresi. Moskova-Sibirya (Eylül-Ekim 1977).

32 — Millet Konferansı. Princeton University. (Haziran 1978).

33 — Orta Asya Medeniyetleri Tarihi, UNESCO Genel Sekreterliği. Paris Unesco Merkezi (Ekim 1978).

34—UNESCO Genel Konferansı. Paris 1978 (Ekim-Kasım).

35 — Güneydoğu Avrupa Etüdleri K. Toplantısı, Budapeşte (Macaristan) (Şubat 1979).

36 — Orta Asya Medeniyetleri Tarihî, Özel Komisyon, UNESCO  Merkezi, Paris (Nisan 1979).

37 — Atatürk Heykeli Yapımını Teftiş (Senato adına) Budapeşte (Macaristan) (Ağustos 1980).

38 — UNESCO Genel Konferansı, Belgrad-Yugoslavya (Eylül-Ekim 1980).

39 — Histoire de L’Humaniste Komite toplantısı, UNESCO  Merkezince seçilen, Atina (Yunanistan) (Haziran 1981).

40 — Sayın Devlet Başkanı Evren’den Bulgar Devlet Başkanı Jivkov’a Mesaj, Sofya, (19 Ekim 1981).

41—Polonya’da Atatürk törenlerine katılma, Varşova (Ekim 1981).

42 — Macaristan’da Atatürk Törenlerine katılma. Budapeşte (Ekim 1981).

43 — Atatürk Uluslararası Kollokyumuna katılma.