BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ord.Prof.Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Tanıtım

Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın zengin kütüphanesinden, arşivinden, haritalar, fotoğraf albümleri, ayrıca Prof. Dr. Seçil Karal Akgün’ün kütüphanesi ve araştırma dosyalarından oluşmaktadır.

Merkezin amacı, yakın dönem Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi üzerine bilimsel çalışmalar yapmak isteyenlere bir araştırma birimi olarak hizmet vermektir. Merkezde yapılan araştırmaların ve kabul edilen doktora tezlerinin arasından başvuru üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilenlerin yayınlanması; iki yılda bir aynı kapsamda seçilen bir yapıta Merkez adına ödül verilmesi; Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi üzerine yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen birer öğrenciye Merkez Yönetim Kurulu’nun seçimi ve onayı ile ikişer yıllık burs verilmesi Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi’nin hedeflerindendir.

Merkez, Türk ve yabancı tarihçilerin vereceği konferanslar, ulusal- uluslararası paneller, sempozyumlar, 2018 yılının Ocak ayından başlayarak da çeşitli tarih konuları üzerine Üniversitemizin öğrencilerine, elemanlarına ve tüm ilgililere açık “Tarih Sohbetleri” düzenleyecektir. Ayrıca, her ayın belirlenen gününde sosyal bilimlere meraklı öğrencilerle toplantılar düzenlenerek genel ilgi uyandıran konular üzerine uzman bir konuğun katılımıyla söyleşiler yapılması, bu toplantılarda yakın dönem Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi üzerine çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden dileyenlerin hazırlamakta oldukları tezlerini tanıtabilmeleri de hedeflemektedir. 

Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yaklaşık 10 000 kitaplık kütüphanesinin kataloğuna Merkezin veya Başkent Üniversitesi Kütüphanesinin web sayfasından erişilebilinecektir. Düzenlenmesi sürmekte olan arşiv, fotoğraf ve öbür kolleksiyonların kataloğu, 2018 yılının Mart ayı içinde web sayfasından duyurulacaktır.

Merkez Kütüphanesinden dışarıya kitap verilmemektedir. Merkez mekansal olarak ancak sınırlı sayıda araştırmacıya çalışma yeri sunabilecektir. Uzun süreli araştırma yapmak isteyenlerin vakit kaybını önlemek için 0312 246 66 66/ 1149 no.lu telefon veya ezkbutam@baskent.edu.tr’den Merkez sekreterliğiyle ön görüşme yaparak yer ayırmaları önerilir.