BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ord.Prof.Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Yönetim

Prof. Dr. Seçil Karal Akgün

Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Tel: 0312 2466728

E-posta: secilkaralakgun@gmail.com 

 

Tuğçe Kancı

Tel: 0312 246 66 66/ 1149

E-posta: tkanci@baskent.edu.tr