BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ord.Prof.Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Kitapları

1—Fransa-Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu (1767-1802) İstanbul, 1938. İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 63.

2 — Halet Efendi’nin Paris Büyükelçiliği (1800-1802) İstanbul, 1940. İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 102.

3 — Tarih Notları. (Makaleler, Konferanslar ve İncelemeler) İstanbul, 1940.

4 — Selim III. in Hatt-ı Hümayunları (Harpler ve İsyanlar) Ankara, 1942. Türk Tarih Kurumu Yayınları:No.10.

5 — Selim III.’in Hatt-ı Hümayunları (Nizam-ı Cedid) Ankara, 1946. Türk Tarih Kurumu Yayınları, No. 14.

6 — Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı (1831) Ankara, 1943. Başvekâlet İstatistik U.M. Neşriyatı:No.195.

7— İlk, Orta, Yeni ve Yakınçağ Tarihleri (Arif. M. Mansel ve Cavit Baysun ile birlikte). 1943

8 — Osmanlı Tarihi V. cilt (Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri) Ankara, 1947. (Türk Tarih Kurumu yayınlarından).

9 — Osmanlı Tarihi VI. cilt (Islâhat Fermam Devri) Ankara, 1954 (Türk Tarih Kurumu yayınlarından).

10 — Osmanlı Tarihi VII. cilt (Abdülaziz Devri). Türk Tarih Kurumu yayınlarından 1956.

11 —Osmanlı Tarihi, VIII.  cilt (Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri) Ankara, 1962.

12 — Atatürk’ten Düşünceler. (İş Bankası tarafından 1956 ve 1969 tarihlerinde basılmıştır). Son kez genişletilerek Milli Eğitim Bakanlığınca basılmıştır, 1981.

13 — Atatürk ve Devrim (konferanslar ve makaleler) 1980-81.

14 — Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Ders kitabı: 1942 den 1981 yılına kadar M.E. Bakanlığı okullarında okutulmuştur.

15 — Osmanlı Tarih, IX uncu cilt (İkinci Meşrutiyet devrini kapsamaktadır)

(Prof. Karal'ın ölümünden sonra kızı Prof. Dr. Seçil Karal Akgün tarafından tamamlanmış ve yayımlanmıştır.)