BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ord.Prof.Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Duyurular
Tarih Sohbetleri Başlıyor

16 Ocak 2018 tarihinde Tarih Sohbetlerinin ilki gerçekleştirilecektir. Öğrencilere, öğretim elemanlarına ve bütün ilgililere açık olacak tarih Sohbetlerinin ilk toplantısı Merkezde gerçekleştirilecektir. Bu ilk toplantıda katılanlara merkezin tanıtımının yapılmasının yanısıra Merkezin vereceği öğrenci bursları, doktora tez ödülleri, yapılacak yayınlar,  planlanan aylık söyleşiler hakkında bilgi verilecek, yine aylık olarak yapılması planlanan öğrencilerin çalışmalarını tanıtma toplantılarının yararları üzerinde durulacaktır.  Katılımcıların görüşlerini ve önerilerini iletebilecekleri bu toplantıdan sonra aylık Tarih Sohbetleri 20 Şubat 2018'de başlatılacaktır.